Kenya Economy

varnameVariable Namecntididmacrovars
bonds bonds 96 3.319
kenya 15 year bond yield kenya 15 year bond yield 96 3.320
kenya 1 year bond yield kenya 1 year bond yield 96 3.321
kenya 20 year bond yield kenya 20 year bond yield 96 3.322
kenya 2 year bond yield kenya 2 year bond yield 96 3.323
kenya 30 year bond yield kenya 30 year bond yield 96 3.324
kenya 3 month t bill kenya 3 month t bill 96 3.325
kenya 3 year bond yield kenya 3 year bond yield 96 3.326
kenya 4 year bond yield kenya 4 year bond yield 96 3.327
kenya 5 year bond yield kenya 5 year bond yield 96 3.328
kenya 6 month t bill kenya 6 month t bill 96 3.329
kenya 6 year bond yield kenya 6 year bond yield 96 3.330
kenya 7 year bond yield kenya 7 year bond yield 96 3.331
kenya 8 year bond yield kenya 8 year bond yield 96 3.332
kenya 9 year bond yield kenya 9 year bond yield 96 3.333
kenya bond kenya bond 96 3.334
building permits building permits 96 3.335
car registrations car registrations 96 3.336
central bank balance sheet central bank balance sheet 96 3.337
competitiveness index competitiveness index 96 3.338
corporate tax rate corporate tax rate 96 3.339
cpi cpi 96 3.340
currency currency 96 3.341
kenya currency kenya currency 96 3.342
current account current account 96 3.343
debt to gdp debt to gdp 96 3.344
economic growth economic growth 96 3.345
exports exports 96 3.346
external debt external debt 96 3.347
fdi fdi 96 3.348
foreign reserves foreign reserves 96 3.349
gdp gdp 96 3.350
gdp per capita gdp per capita 96 3.351
government budget government budget 96 3.352
government revenues government revenues 96 3.353
government spending government spending 96 3.354
imports imports 96 3.355
income income 96 3.356
inflation rate monthly inflation rate monthly 96 3.357
interbank rate interbank rate 96 3.358
interest rate interest rate 96 3.359
money supply m1 money supply m1 96 3.360
money supply m2 money supply m2 96 3.361
personal income personal income 96 3.362
population population 96 3.363
ppi ppi 96 3.364
sales tax rate sales tax rate 96 3.365
stock market stock market 96 3.366
msci kenya msci kenya 96 3.367
nairobi securities exchange nairobi securities exchange 96 3.368
terms of trade terms of trade 96 3.369
trade balance trade balance 96 3.370
unemployment rate unemployment rate 96 3.371